Cách để tách chữ ra khỏi một ô theo các ký tự đặc biệt (,-.)

Có rất nhiều hàm trong Excel có thể được sử dụng để tách chữ ra khỏi một ô dựa vào các ký tự đặc biệt như dấu phẩy, dấu chấm, gạch ngang, khoảng trắng vv. Dưới đây là trình bày lý thuyết và các hàm cụ thể để giải quyết từng trường hợp:

 1. Hàm LEFT: Hàm này có tác dụng trả về một số ký tự bên trái của một chuỗi. Để tách “10g” ra khỏi chuỗi “10g-20g-50g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm =LEFT(A1, FIND(“-“, A1)-1)
 2. Hàm MID: Hàm này có tác dụng trả về một phần của một chuỗi dựa vào vị trí bắt đầu và độ dài. Để tách “20g” ra khỏi chuỗi “10g-20g-50g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm “=MID(A1, FIND(“-“, A1)+1, FIND(“-“, A1, FIND(“-“, A1)+1)-FIND(“-“, A1)-1)”.
 3. Tương tự như trường hợp 2, để tách “50g” ra khỏi chuỗi “10g-20g-50g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm “=RIGHT(A1, LEN(A1)-FIND(“-“, A1, FIND(“-“, A1)+1))”.
 4. Để tách “10g-20g” ra khỏi chuỗi “10g-20g-50g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm “=LEFT(A1, FIND(“-“, A1, FIND(“-“, A1)+1)-1)”.
 5. Để tách “20g-50g” ra khỏi chuỗi “10g-20g-50g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm “=TRIM(MID(A1,SEARCH(“-“,A1)+1,LEN(A1)))”.
 6. Để tách “10g” ra khỏi chuỗi “10g-20g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm “=LEFT(A1, FIND(“-“, A1)-1)”.
image
 1. Để tách giá trị “20g” từ chuỗi “10g-20g” bằng cách sử dụng hàm RIGHT, bạn có thể sử dụng công thức sau: “=RIGHT(A1, LEN(A1) - FIND("-", A1))
image 1

Để tách “10g” ra khỏi chuỗi “10g-20g-50g-100g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm

=LEFT(A1, FIND("-",A1)-1)
image 2
 1. Để tách “20g” ra khỏi chuỗi “10g-20g-50g-100g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm “=MID(A1, FIND(“-“, A1)+1, FIND(“-“, A1, FIND(“-“,A1)+1)-FIND(“-“, A1)-1)”.
 2. Để tách “50g” ra khỏi chuỗi “10g-20g-50g-100g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm “=MID(A1, FIND(“-“, A1, FIND(“-“, A1)+1)+1, FIND(“-“, A1, FIND(“-“, A1, FIND(“-“, A1)+1)+1)-FIND(“-“, A1, FIND(“-“, A1)+1)-1)”.
 3. Để tách “100g” ra khỏi chuỗi “10g-20g-50g-100g” ở ô A1, bạn có thể sử dụng hàm “=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(“-“, A1, FIND(“-“, A1, FIND(“-“, A1)+1)+1))”.

Giải thích cụ thể vì sao sử dụng từng hàm như vậy:

 • Hàm LEFT sử dụng để trích xuất một số ký tự bên trái của chuỗi.
 • Hàm MID sử dụng để trích xuất một phần của chuỗi dựa vào vị trí bắt đầu và độ dài.
 • Hàm RIGHT sử dụng để trích xuất một số ký tự bên phải của chuỗi.
 • Hàm FIND sử dụng để tìm vị trí của ký tự đặc biệt trong chuỗi.

Mong rằng những giải thích trên sẽ giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng các hàm để tách chữ ra khỏi một ô Excel dựa vào các ký tự đặc biệt.

Xem trên file mẫu Google Sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJl7selrNWBTCOXZrgzX-n_67sq770Rde_3ILKreHUg/edit#gid=126513172

Xahara

Xahara

Xin chào! Xahara là tác giả bài viết mà các bạn vừa đọc. Tôi là một người viết blog toàn thời gian và đam mê viết ở nhiều lĩnh vực. Rất vui được gặp gỡ với bạn đọc tại website Vnboo.com này. Nếu thấy bài viết của tôi hay và hấp dẫn, hãy cho tôi một comment khích lệ nhé.

Để lại bình luận của bạn về bài viết

Leave a reply

Vnboo
Logo
Enable registration in settings - general