Câu chuyện kinh doanh: Đỉnh cao của nghệ thuật giải quyết vấn đề

Thầy thuốc giỏi biết phòng bệnh; Doanh nhân giỏi biết phòng tránh rủi ro – giải quyết mọi vấn đề.

Giải quyết vấn đề
Kỹ năng giải quyết vấn đề luôn vô cùng quan trọng

Cách giải quyết vấn đề của người thầy thuốc:

Có một lần Ngụy Văn Vương hỏi Biển Thước: “Trong 3 anh em nhà ngươi, ai chữa bệnh giỏi nhất?”
Biển Thước trả lời: “Thưa anh Hai giỏi nhất, anh ba giỏi nhì, còn thần đứng thứ 3”
Văn vương hỏi tiếp: “Thế sao nhà ngươi lại nổi tiếng hơn họ?”
Biển Thước thưa: “Bẩm bệ hạ, vì anh Hai thần chuyên chữa bệnh khi bệnh chưa phát, nên người đời không hiểu được là anh hai chữa giỏi. Anh ba chuyên chữa khi bệnh vừa phát, nên người đời nghĩ rằng anh ba chỉ chữa được bệnh nhẹ. Còn thần thì chuyên chữa bệnh nặng, người đời thấy thần dùng kim xuất huyết, dùng thuốc băng da nên cho rằng thần chữa bệnh giỏi nhất!”

Đỉnh cao của nghệ thuật trị bệnh là không có bệnh để trị (không để bệnh tật xảy ra).

Cách giải quyết vấn đề của doanh nhân:

Trong công việc của chúng ta, thường xuyên có rất nhiều vấn đề xảy ra. Phương pháp giải quyết vấn đề hay nhất phải là:

  • Thay vì giải quyết vấn đề đã xảy ra, chi bằng giải quyết ngay khi nó vừa xảy ra;
  • Thay vì giải quyết ngay khi nó vừa xảy ra, chi bằng phòng ngừa không để nó xảy ra.

Người giải quyết vấn đề giỏi nhất chính là người không có vấn đề phải giải quyết (hoặc có rất ít) .

Vấn đề càng ít, chứng tỏ tính chính xác & đúng đắn của chuỗi công việc: Xác định mục tiêu – Hoạch định chiến lược – Kế hoạch hành động – Quá trình triển khai và kiểm soát.

Khởi nghiệp là trở thành doanh nhân, là phải có tầm nhìn, biết tư duy chiến lược, biết dự báo và có hướng đón đầu để cái nhận được chỉ là cơ hội, không còn là rủi ro, thách thức. Cũng giống như người thầy thuốc giỏi luôn đón nhận người mạnh khoẻ, chứ không phải là bệnh nhân.

Vì thế, muốn trở thành doanh nhân thành đạt phải là người giải quyết vấn đề giỏi trong mọi tình huống của công việc và cuộc sống!